1 Bảo mật thông tin cá nhân

Songmoc.com đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp sẽ được đảm bảo an toàn, chúng tôi triển khai các biện pháp bảo mật cao nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng:

– Giới hạn truy cập thông tin cá nhân

– Xóa thông tin cá nhân của quý khách nếu nó không còn cần thiết cho việc lưu trữ dữ liệu của chúng tôi

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua tại Songmoc.com. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Songmoc.com có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

2 Thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của quý khách chỉ sử dụng trong nội bộ Songmoc.com

Khi quý khách đăng ký tài khoản tại Songmoc.com quý khách hàng chỉ cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau:

  • Họ tên
  • Địa chỉ giao hàng
  • Địa chỉ Email
  • Số điện thoại di động

Và những thông tin trên được sử dụng cho mục đích:

  • Giao hàng quý khách đã mua tại Songmoc.com
  • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách
  • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng

Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách; kiểm tra dữ liệu tải từ trang web của chúng tôi

Chúng tôi có thể chia sẻ tên, địa chỉ và số điện thoại của quý khách cho một bên thứ ba để có thể giao hàng cho quý khách (ví dụ như nhà cung cấp của chúng tôi hay dịch vụ chuyển phát nhanh).

Khi quý khách đăng ký làm thành viên trên trang web Songmoc.com, chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để gửi các thông tin khuyến mãi / tiếp thị và những tin tức cập nhật từ Songmoc.com. Quý khách có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các bản tin.

Chi tiết đơn hàng của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ nhưng vì lý do bảo mật, quý khách không thể yêu cầu thông tin đó từ chúng tôi. Tuy nhiên, quý khách có thể kiểm tra thông tin đó bằng cách đăng nhập vào tài khoản riêng của mình trên trang web. Tại đó, quý khách có thể theo dõi đầy đủ chi tiết của các đơn hàng đã hoàn tất, những đơn hàng mở và những đơn hàng sắp được giao cũng như quản lý thông tin về địa chỉ, thông tin về ngân hàng và những bản tin mà quý khách đã đăng ký nhận.

Quý khách cần bảo đảm là thông tin được truy cập bởi chính quý khách và không làm lộ cho một bên thứ ba không có quyền. Mật khẩu sẽ được mã hoá 1 chiều và không thể giải mã nên chúng tôi sẽ không thể cung cấp lại mật mã cho quý khách trong trường hợp quên mật mã.

Quý khách có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào trang web Songmoc.com

3 Thay đổi chính sách bảo mật

Songmoc.com có quyền thay đổi và chỉnh sửa chính sách bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.