Công Ty Cổ phần Sách Song Mộc
Địa chỉ: 23 đường số 1, KDC Tấn Trường, phường Phú Thuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0902 566 848
Email: info@songmoc.com
GPKD số: 0315557820, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 9/3/2019.